Dialog om ny Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik

Godt møde om hvordan den netop vedtagne politik omsættes i praksis.

Torsdag den 3. november var ca. 80 mennesker samlet i Iselingeskolens Festsal for at have dialog med Kultur-, Idræts–og Fritidsudvalget. Det væsentligste punkt på mødet var den helt nye Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik, som netop er vedtaget.

Udvalget havde inviteret alle interesserede til at komme med bud på hvorledes politikkens ordlyd kunne omsættes til helt konkrete handlinger. Alle de fremmødte fik en kort gennemgang af politikken og derefter var det op til deltagerne at beskrive eksempler på aktiviteter eller anlæg som de mente ville give mening ude i foreningerne.

Skrivelysten var stor, og materialet som blev samlet vil nu blive gennemgået og fremlagt til KIF udvalget for derefter at munde ud i en samlet handleplan.

Skulle der være nogen der ikke kunne deltage eller blot har gode ideer så vil det være muligt efter den 7. november og indtil den 1. december 2016 at skrive forslagene ind på kommunens hjemmeside