Dialogmøde med DGI Storstrøm

Foreninger inviteres til møde med DGI om udvikling af kystnære områder til aktiviteter.

Det er vigtigt, at udviklingen af aktiviteterne forankres i det lokale foreningsliv. Du og din forening indbydes derfor til dialogmøde om, hvordan vi kan bruge de kystnære områder i Vordingborg Kommune til attraktive idrætslige områder som fx løb, svømning, cykling mv.

 

Dialogmødet finder sted d. 28. april 2016 kl. 19.00 - 21.00 hos DGI Storstrømmen.

 

Adressen er: Evensølundvej 5, 2. sal. 4720 Præstø.

 

Der vil blive serveret en forfriskning på aftenen.

 

Aftenens program

 

  • Oplæg fra Vordingborg Kommune om vision og rammer for idrætten.
  • Oplæg fra udviklingskonsulent i DGI Triatlon Fredrik Seistrup om udvikling af faciliteter og aktiviteter i kystnære områder. Hvordan kan kombinationsidrætter og de kystnære områder understøtte flere og nye aktiviteter.

 

Workshops

 

  • Workshop 1. Hvilke faciliteter giver mening for jeres idrætsforening?
  • Workshop 2. I hvilket område/områder skal disse faciliteter placeres, for at det bliver lettest tilgængelig for borgere og foreninger?
  • Workshop 3. Hvordan ser I, at dette kan forankres ude i egen forening? Med håb om god dialog og fantastisk udvikling i lokalområdet.

 

Med venlig hilsen DGI Storstrømmen.

 

Spørgsmål og tilmelding sker til Signe Nyby på følgende mail signe.nyby@dgi.dk eller telefon 26 23 01 43.