Dialogmøder fører til handling

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse handler nu på input fra borgere.

Kommunikation og samarbejde med borgerne bliver det første emne som Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse sætter fokus på efter udvalgets formand og næstformand har afholdt fire dialogmøder med borgere.

I marts inviterede Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse borgere til at komme med idéer og forslag til beskæftigelsesområdet på dialogmøder med udvalgets formand og næstformand. Formålet med dialogmøderne var at skabe et rum, hvor borgere kunne komme med gode ideer til, hvordan opgaverne på beskæftigelsesområdet kan løses endnu bedre. Udvalgsformand Anders J. Andersen udtaler:

”Det er vigtigt for os at møde borgerne ansigt til ansigt. Vi har lyttet til, hvordan borgerne oplever jobcenterets indsats og noteret de forslag til udvikling, som borgerne er kommet med. Vi har haft en rigtig god dialog med de 10 borgere, der ønskede at møde os på denne nye måde. ”

Udvalget har på deres møde den 3. maj behandlet det samlede materiale med forslag og ideer fra dialogmøderne, og har i første omgang udvalgt tre områder som både udvalget, jobcenteret og de borgere udvalget har talt med, mener er de vigtigste opmærksomhedspunkter. Det handler om:

  1. At optimere jobcenterets kommunikation og vejledning af de borgere, der har svært ved at se sig selv på arbejdsmarkedet, og som af mange årsager kan være i en krise i deres liv.

  2. At have større opmærksomhed på jobcenterets første kontakt med borgerne, så der helt fra det første møde er en klar og god kommunikation, og laves den rigtige plan for borgeren.

  3. At blive endnu bedre til den koordinerede indsats, der skal til, for borgere i ressourceforløb, og her især på at anvende virksomhedspraktik optimalt. 

Udvalget vil tage disse emner op på de kommende udvalgsmøder, og bede jobcenteret fremlægge de tiltag, der allerede er sat i gang, og hvad der skal til for at optimere disse tre områder yderligere. Dog vil udvalget i første omgang fokusere på kommunikationen og samarbejdet med borgerne.

Næstformand i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse Anders Thestrup er tilfreds med afholdelsen af dialogmøderne og udtaler:

”Jeg synes, vi er blevet bekræftet i, at den store opgave som jobcenteret står overfor, gør det nødvendigt, at vi hele tiden udvikler og forbedrer vores dialog og samarbejde med borgerne. Det er jobcenteret allerede i gang med på rigtig mange områder, men vi skal som politikere have fokus på de centrale udfordringer, så vi ved, hvad der rør sig og aktivt kan medvirke til, at endnu flere borgere kommer ud af forsørgelse og ind på arbejdsmarkedet. ”

Supplerende fakta om jobcenterets indsats

Vordingborg kommune er de seneste 3 år blandt de kommuner i landet, der har størst succes med at hjælpe borgere ud af ledighed og offentlig forsørgelse og tilbage på arbejde eller i uddannelse.

Gennem de sidste 3 år har der på landsplan været et fald i andelen af borgere på offentlig forsørgelse på 0,6 % om året. I Vordingborg har dette fald været på hele 1 % om året.

Der er dog stadig mange borgere udenfor arbejdsmarkedet i Vordingborg, hele 23,4 %, så der er fortsat en stor opgave, hvis målsætningen om at andelen skal ned på 20% i 2020 skal nås.

Supplerende fakta om dialogmøderne

Dialogmøderne blev afholdt den 14. marts i Vordingborg, den 20. marts i Præstø og den 3. og 12. april i Stege.

Der var 10 borgere, der valgte at deltage i dialogmøderne og der blev i alt fremsat 10 forslag og ideer, som udvalget arbejder videre med.