Direktør stopper

Der er indgået en gensidig aftale med børne- og kulturdirektør Lisbeth Mogensen, som betyder at hun stopper.

Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune udtaler: ”Lisbeth Mogensen har gennem sine 6 år i kommunen skabt mange flotte resultater inden for sit ansvarsområde, og ydet en meget stor indsats for at få gennemført omstillinger og reformer på kommunens samlede børn- og ungeområde. Det kan der ikke sås tvivl om. Men desværre er de faglige resultater på folkeskoleområdet ikke tilfredsstillende, og der er ikke længere den nødvendige tiltro til, at Lisbeth er den rette profil til fremadrettet at sikre de ønskede forbedringer på netop dette vigtige område”.

Rekruttering af afløser for Lisbeth Mogensen forventes at ske, så en ny direktør kan tiltræde 1. august 2017.