Dømt for at bedrage kommunen

Betinget fængsel og samfundstjeneste for at bedrage kommunen.

Seks måneders betinget fængsel til hver og 120 timers samfundstjeneste til hver. Sådan lød dommen den 17. august i byretten til et par, som var tiltalt for at have bedraget Vordingborg Kommune og Udbetaling Danmark for i alt 222.000 kroner, heraf alene Vordingborg Kommune for 97.500 kroner.

Bedrageriet skete ved gennem flere år at oplyse, at parterne ikke var samlevende, hvilket gjorde det muligt for den kvindelige part uberettiget at få udbetalt forhøjede ydelser i form af friplads, forhøjet børneydelse samt boligstøtte.

Vordingborg Kommune blev opmærksomme på familien i forbindelse med en flytning, hvor kommunen undrede sig over, at den kvindelige part flyttede alene med alle parrets børn, hvoraf den yngste på daværende tidspunkt var nyfødt.

Sagen blev overdraget til kommunens kontrolgruppe, som efter nærmere undersøgelser og indhentning af oplysninger fra blandt andet parret selv, udlejer, forsyning, postvæsen og daginstitution traf afgørelse om, at der var sket for store udbetalinger på baggrund af forkerte oplysninger fra parret. Ingen af parterne påklagede eller ankede kommunens afgørelse. Sagen blev efterfølgende overdraget til Udbetaling Danmark, som kom til samme konklusion.

Vordingborg Kommune og Udbetaling Danmark valgte at politianmelde parret. Politiet rejste sigtelse, og sagen blev kørt i byretten som en tilståelsessag.

Efter domsafsigelsen udbad parret sig betænkningstid ift en eventuel anke.

”Det er vigtigt, at vi som kommune gør hvad vi kan for at få afdækket sager, hvor borgere modtager økonomiske ydelser, som de ikke er berettiget til. De penge som udbetales for meget, fordi man bevidst indgiver forkerte oplysninger, skal jo betales af alle de lovlydige borgere i kommunen, og det er ikke rimeligt,” siger afdelingsleder for Borger- og Ydelsesservice Søren Nonbo.