Drømmen om Det Danske Landsted

Nyt projekt skal markedsføre flexboliger i Vordingborg, Lolland og Guldborgsund Kommuner.

Vordingborg Kommune har i samarbejde med Lolland og Guldborgsund Kommuner igangsat et fælles udviklingsprojekt, der skal skabe øget synliggørelse af flexboligordningen.

Flexboliger er reelt helårsboliger, der kan bruges som fritidsbolig eller som udlejning til f.eks. turister. I 2015 lå 74% af de boliger, der havde fået flexboligtilladelse i én af de tre kommuner.

En lovændring pr 1.januar 2016, giver kommunerne mulighed for at meddele samtykke til flexbolig, der følger boligen og ikke ejeren (som før), så samtykket kan videreføres ved ejerskifte. Dette initiativ er af central betydning for markedsføring af ordningen.

De tre samarbejdende kommuner vil nu dels gennemføre nogle generelle markedsføringsinitiativer, dels afprøve en ny innovativ projektsalgsmodel. Vordingborg Kommune har valgt at støtte udviklingsprojektet med i alt 385.000 kr. som er bevilget dels af Udvalget for Teknik og Miljø og dels af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Samarbejdsprojektet vil bl.a. omfatte samarbejde med lokale ejendomsmæglere, udlejningsbureauer, boligportalen Boliga.dk, Feriehusudlejernes Brancheorganisation, Landdistrikternes Fællesråd o.a., med henblik på markedsføring af flexboligordningen på Sydhavsøerne og Sydsjælland. Herudover vil der igangsættes en mindre filmproduktion af flexboliger til direkte markedsføring bl.a. i Hovedstadsområdet. Endelig vil de tre kommuner præsentere flexboliger til en temadebat på Folkemødet på Bornholm. Debatten bliver opdelt i en generel paneldrøftelse med Christine Feldthaus som ordstyrer og i en præsentation af projektsalgsmodellen.