Dus med køkkenspand og poser?

Den nye affaldsordning giver anledning til en masse spørgsmål - lær mere om spand og poser.

Hvis du har fået dine nye affaldsbeholdere, skulle du også gerne have modtaget din nye køkkenspand. Den gemmer sig nemlig nede i beholderen til rest- og madaffald. I spanden finder du også en sorteringsvejledning og to ruller poser til dit madaffald.

Spand- og posefakta

Din nye køkkenspand har huller i både sider og låg. Det skyldes, at ventilation reducerer fugt i affaldet og kondens i låget. Spanden er tænkt som en hjælp til sortering i køkkenet, men hvis du hellere vil bruge en anden (skralde)spand, så er det selvfølgelig helt i orden.

Du får 200 stk. poser udleveret sammen med din køkkenspand. De er til dit madaffald. Antallet af poser svarer til, hvad en gennemsnitshusstand har brug for på ca. 1 år. Poserne er fremstillet af genbrugsplast. Der er endnu ikke taget stilling til, om kommunen leverer flere gratis poser til madaffald. Det bliver afgjort i løbet af 1. kvartal 2019.

Hvad sker der med dit madaffald?

Når du afleverer dit madaffald til genbrug, køres det til AffaldPlus' behandlingsanlæg i Næstved. Her bliver poserne sorteret fra, madaffaldet opløst i vand og blendet til en grød, kaldet pulp. Pulpen afsættes til bioforgasning og bliver på denne måde omdannet til biogas. Restproduktet køres ud som gødning på markerne.

Hvorfor nu poser af genbrugsplast?

Tænker du nu - hvorfor får vi ikke bioposer frem for poser af genbrugsplast? Det er der en god forklaring på.

Ordet ’biopose’ bruges om både biogene poser og bionedbrydelige poser. Et af kravene til en biogen pose er, at blot 30 % af indholdet skal være biogent. Det vil sige, at op til 70 % af den biogene pose kan være baseret på jomfrueligt plast!  Det er uheldigt, da de dermed kan slippe igennem anlæggets sigte og havne som mikroplast på landmandens marker. Mht. de bionedbrydelige poser så nedbrydes nogle af dem allerede ved stuetemperatur. Det vil vi selvfølgelig gerne undgå, og derfor har vi valgt poser af genbrugsplast, der nemt kan sorteres fra, brændes og omsættes til el og fjernvarme.

Spørgsmål og yderligere information

Hvis du har fået din nye beholder, men mangler din køkkenspand, så ring til Vordingborg Kommunes callcenter på tlf. 55 36 24 39. Du kan også se mere på her.