ekstra møde i kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen afholder ekstraordinært møde mandag den 14. november.

Der afholdes ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde mandag den 14. november 2016, fra kl. 18.00 – 19.00 i byrådssalen på Vordingborg Rådhus.

Dagsorden kan ses på kommunens hjemmeside fra den torsdag den 10. november 2016.

Efter mødet kan referatet ses samme sted.