Elever sætter grænser

Unge undervises i grænser og digitale krænkelser i forbindelse med Uge Sex.

Unge over hele landet oplever problemer med seksuelle krænkelser via sociale medier og billeddeling. Men det har Sundhedsplejen sammen med flere ungdomsuddannelser i Vordingborg Kommune og Sex og Samfund taget kampen op mod.

Elever på 1. årgang på en række ungdomsuddannelser i kommunen får nemlig i disse måneder særlig undervisning i god og respektfuld seksuel adfærd – både i virkeligheden og på de digitale medier. Forhåbningen er, at det ekstra fokus hjælper de unge til at sætte egne og respektere andres grænser.

Med på 1. række I forbindelse med den nationale Uge sex-kampagne fra Sundhedsstyrelsen, har Sundhedsplejen i den forgangne uge været forbi Vordingborg Gymnasium og undervise både HF- og gymnasieelever. Som et særligt indslag i forbindelse med Uge Sex, deltog også en repræsentant fra udvalget for Sundhed, Senior og Ældre i undervisningen. Det gav dels de unge mulighed for at tale om seksuel sundhed i et politisk perspektiv, men også politikeren en særlig mulighed for at høre de unges holdninger og hvordan de oplever kulturen netop nu.

Karina Fromberg Christensen, medlem af udvalget for Sundhed, Senior og Ældre, er glad for at opleve et stort engagement blandt de unge og at de interesserer sig for og tager årets Uge Sex-tema om grænser og ansvar alvorligt.

"Min klare oplevelse er, at de unge i forbindelse med undervisningen gør sig mange gode tanker om deres seksuelle sundhed og adfærd. Der er stor enighed om at sætte egne og respektere andres grænser. Samtidig er der stor enighed om, at begge parter i et forhold har ansvar for hinanden, blandt andet i forhold til prævention. Det er jeg glad for at høre. Behov for løbende fokus på seksuel sundhed Seksuel sundhed er et fokusområde for udvalget. Sundhedsområdet har indgået et projektsamarbejde med Sex og Samfund om en styrket indsats på ungdomsuddannelserne det kommende år, og et løbende fokus på seksuel sundhed er vigtigt, siger Karina Fromberg Christensen."

"Jeg oplever, at en del af eleverne har god viden om emnet. Men jeg hører også, at der er et ønske om endnu mere viden og debat. Det ønske vil jeg tage med tilbage til udvalget for Sundhed, Senior og Ældre og drøfte, hvordan vi kan understøtte det yderligere. - Det er vigtigt, at de unge allerede tidligt forstår vigtigheden af seksuelle grænser – både egne og andres. Opfattelsen af grænser vil ændre sig i takt med, man bliver ældre. Derfor skal der være fokus på det i hele ens skoletid," slutter Karina Fromberg Christensen.