Ellens Cabaret

Borgerne i Stege kan nu glæde sig til at få et nyt grønt område, som skal forbinde voldanlægget med Stege Bugt.

Vordingborg Kommune har købt grunden på Langelinie 48 i Stege af Fonden Møns Bygningsfornyelse. Grunden har ligget tom siden den gamle Ellens Cabaret blev revet ned i foråret 2015.

Vordingborg Kommune råder dermed nu over arealet, som ligger i forlængelse af voldanlægget i Stege. Det giver en unik mulighed for at skabe et grønt område fra voldanlægget og helt ned til vandet ved Stege Bugt. Det er planen, at dette område nu skal indgå i helhedsplanen for Stege, som er ved at blive udarbejdet. Når det er besluttet, hvordan grunden kan indgå i etableringen af den grønne kile mellem voldanlægget og Stege Bugt, vil der måske være et grundstykke tilbage, som kommunen i givet fald forventer at udstykke til nye attraktivt beliggende boliger.

Købet af grunden kan således også bidrage til at understøtte Vordingborg Kommunes Vision 2030, som lægger vægt på, at udnytte vores lange kyststrækning til at gøre det mere attraktivt at flytte til kommunen. Det nye byudviklingsprojekt er blevet muligt, fordi lokale kræfter på Møn i 2014 købte og nedrev Ellens Cabaret, efter at ejendommen i flere år havde stået tom og misligholdt. Borgmester Knud Larsen ser frem til, at den tomme grund nu kan komme borgere og turister i Stege til gavn. ”Vi skylder en stor tak til Fonden Møns Bygningsfornyelse, og de mange lokale kræfter som har gjort et kæmpe arbejde for Møn. Det har været et langt forløb, men nu håber jeg, at vi i fællesskab kan finde den rigtige anvendelse af grunden til gavn for den fremtidige udvikling af Stege og til glæde for byens beboere og besøgende” siger Knud Larsen.

Dette håb deles af formanden for Fonden Møns Bygningsfornyelse Karsten Sørensen ”Det har været en lang proces, hvor vi både har skulle finde penge til at købe Ellens Cabaret, samarbejde med kommunen om nedrivning og sidst forhandle en købsaftale på plads. Så glæder jeg mig over, at sagen nu er kommet så langt, at kommunen kan inddrage området i en forhåbentlig spændende og visionær udvikling af Stege by. Kunne vi så igen bruge det gamle navn Skydevænget, som giver langt mere mening, end den parentes Ellens Caberet var, vil det glæde mig meget. Det har fra starten været vores formål med at købe grunden – nemlig atomdanne den fra at være en skamplet til nu at være et spændende aktiv” fortæller Karsten Sørensen.