En formand takker af

Farid Faizi, der er formand for Integrationsrådet, takker af efter 10 år.

I 2008 blev det første Integrationsråd i Vordingborg Kommune udpeget – Farid Faizi var med, og efter et halvt år som næstformand blev han formand for rådet. Den rolle har han nu udfyldt i 10 år med genvalg til rådet to gange.

Farid Faizi har fra starten af været optaget af rådets arbejde med at skabe aktiviteter og arrangementer, hvor alle kommunens borgere kan mødes og lære hinanden at kende. Det er blevet til mange udflugter og kulturarrangementer.

Derudover har Farid faizi sat et stort aftryk på kommunens integrationspolitik, både da den første politik blev formuleret i 2008 og da politikken blev revideret i 2016.

En mærkesag for formanden har været, at alle uanset etnicitet skal bidrage til at skabe en god integration, og Farid er gået forrest med en konstant venlig og positiv tilgang til alle opgaver og udfordringer. Det er fællesskab på tværs af kulturer, samarbejde og sammenhørighed, der har været i fokus for formanden.

Farid Faizi har boet i Vordingborg Kommune i ca. 16 år, og når han bliver spurgt, hvor han kommer fra, svarer han Vordingborg, fordi byen er hans hjemby i Danmark, og som han siger:

”Hvis ikke jeg havde mødt alle de gode og fantastiske mennesker her i Vordingborg, så havde jeg ikke været den Farid, jeg er i dag. ”

Integrationsrådets medlemmer takker for den store indsats, og ønsker Farid og hans familie held og lykke med deres nye tilværelse i Solrød.