Er du den nye lejer af Færgecafeen Bogø Havn

Vil du være lejer af Færgecafeen på Bogø Havn fra 2019?

Er du vores nye lejer?

Vi søger en ny lejer til at drive cafeen fra det tidlige forår 2019. Vi lægger vægt på, at vores nye lejer:

• Driver en virksomhed inden for cafe, restauration, fødevarer, spisested, som kan skabe liv på havnen med hensyntagen til, at året har flere sæsoner, så der kan skabes liv og aktivitet i både høj- og lavsæson

• I sit forretningskoncept om leje af Færgecafeen beskriver, hvordan man vil drive en virksomhed, som aktivt kan understøtte aktiviteterne og livet på havnen, herunder særligt Færgen IDA og lystbådehavnen med foreninger/klubber, sejlere og gæster på cykel, i bil og til fods. Forretningskonceptet skal også understøtte opfyldelse af kommunens vision 2030 med vægt på kvalitet og særlige oplevelser - Se kommunens vision

• Har en stærk lokal forankring og tilknytning til lokalområdet

• Vil holde åbent på alle tidspunkter, hvor Færgen IDA sejler – dvs. fra morgen til aften i perioden 1. maj til 30. september og hele uge 42, inkl. de to weekender op til

• Vil lade Færgecafeens serveringsområde ude og inde fungere som ventesal for Færgens gæster uden krav om, at gæster skal købe noget for at kunne opholde sig i området

• I sin ansøgning kan beskrive og dokumentere erfaring på området

• Kan afgive en tro- og loveerklæring på, at man ikke har skattegæld eller anden gæld til det offentlige og på, at man vil overholde gældende regler på arbejdsmarkedet

• Ved indgåelse af lejemålet vil være rede til at erlægge et depositum på 2 måneders husleje

Den nuværende lejer stopper med udgangen af januar 2019. Vi regner med, at en ny lejer kan være klar til at overtage lejemålet i starten af 2019 mhp. sæsonen 2019.

Hvis du er interesseret og kunne have lyst til at drive Færgecafeen på Bogø Havn, skal du skrive en mail til havnechefen på ahom@vordingborg.dk og fortælle, hvordan du mener at passe ind i forhold til vores ønsker. Frist for at melde sin interesse: mandag 3. december 2018