Er du mellem to uddannelser?

Så er der nogle krav du skal opfylde, hvis du skal have forsørgelse.

Er du mellem to uddannelser og vil søge uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Som hovedregel er studerende og uddannelsessøgende ikke berettigede til at modtage uddannelseshjælp eller kontanthjælp i ferieperioden mellem to uddannelser – heller ikke i sommerferien.

Du er studerende/uddannelsessøgende og mellem to uddannelser når:

  • Du har afsluttet en grunduddannelse – du har en læreplads, du har mulighed for at starte i skolepraktik indenfor 2-3 mdr.
  • Var studerende før sommerferien og fortsætter med at studere efter sommerferien – både fra adgangsgivende til videregående (uanset om du har eller ikke har fået svar om optagelse) eller en adgangsgivende til en anden adgangsgivende uddannelse.
  • Har orlov fra din uddannelse.

Hvis du ikke har fået en læreplads 2 mdr. efter du har afsluttet grundforløb/uddannelse eller kan du først starte på din læreplads efter 2 mdr. så har du mulighed for at søge om forsørgelse.

Hvis du er enlig forsørger under 30 år – og i gang med en uddannelse, har du mulighed for at søge om et behovsbestemt tillæg (enkeltydelse) i perioden mellem en uddannelses grund- og hovedforløb eller mellem to uddannelser.

For at søge om forsørgelse er det en betingelse at, muligheden for at få SU er blevet afklaret.

Du kan læse mere i brochuren ”Er mellem to uddannelser” den ligger bl.a. på ZBC og i jobreceptionen på Marienbergvej 130.