FØRSTE SPADESTIK FOR OMRÅDEFORNYELSEN I DAMME-ASKEBY

Der bydes på borgmestertale, øl, vand og grillpølser.

Mandag den 3. juni kl. 17 tager borgmester Mikael Smed og brugsuddeler Anders Madsen første spadestik til et nyt bytorv ved brugsen i Damme-Askeby. Og du er inviteret!

Anlæggets første etape foregår omkring brugsen i Damme-Askeby på areal ejet af hhv. Lendemarke Brugsforening og Vordingborg Kommune.

Der anlægges et nyt, offentligt byrum ved indgangen til brugsen, ind- og udkørselsforholdene samles og gøres tryggere og der sker en generel forskønnelse bl.a. med beplantning, så den anonyme parkeringsplads bliver til et attraktivt bytorv og samlingssted for beboere og besøgende.

Områdefornyelsen og Dagli’Brugsen byder på vand, øl og en grillpølse, hvis vejret tillader det.

Morsø Anlæg vandt entreprisen, der har en anlægssum på knap 2 mio. kr. som fordeles mellem parterne.

Anlægget forventes færdigt i august 2019.