Få indflydelse på trafikken i Vordingborg by?

Kom til borgermøde torsdag den 9. februar.

Du har nu en unik chance for, at være med til at påvirke og komme med gode ideer til trafikken i Vordingborg By.

Vordingborg Kommune vil nemlig gerne høre din mening, og inddrage dig i processen omkring trafikken i Vordingborg by, på Valdemarsgade, i Algade og ved vores stationsområde, som vi er ved helt at nytænke.

Har du lyst til at være med? Så kom til borgermøde:

torsdag den 9. februar 2017 kl. 18-21

på Stars, Algade 84, Vordingborg

Program:

• Velkomst ved Thomas Christfort, formand for Teknik- og Miljøudvalget

• Oplæg ved Afdeling for Plan og By om stationsområdet

• Oplæg ved Afdeling for Trafik, Park og Havne om bymidtens trafik, herunder Algades historik;

• Oplæg ved fire af byens parter om deres vinkel på trafikplanlægning af byen.

• Pause med sandwiches

Workshops med emnerne:

• Stationsområdet og trafikken - bilister, cyklister, gående og p-pladser

• Algade og trafikken - bilister, cyklister, gående og p-pladser

Få mere at vide om den spændende udvikling der i disse år foregår i Vordingborg by på deroedeloebere.vordingborg.dk