Fælles ledelse af to daginstitutioner

To daginstitutioner på Møn, Hjertehaven og Stege Børnehus skal fra 1. januar have fælles ledelse.

Børne-, Unge- og Familieudvalget vedtog den 6. december, at de to daginstitutioner Hjertehaven og Stege Børnehus fra 1. januar skal have fælles ledelse. Beslutningen er et en del af strategien for hele dagtilbudsområdet og skal være med til at sikre, at der er forsat er mulighed for at udvikle og styrke det pædagogiske arbejde.

Et tættere samarbejde mellem de to institutioner vil styrke fleksibiliteten og give fælles muligheder for at udnytte de samlede kompetencer og sikre den nødvendige faglige sparring på tværs af de to institutioner.

Bestyrelserne i de to institutioner har i forbindelsen med beslutningen udtalt at de bakker op om beslutningen om to institutioner og en ledelse.

Den nuværende leder i Hjertehaven bliver leder og den nuværende leder af Nøddebo i Præstø vil 1. januar overgå til stillingen som afdelingsleder i de to institutioner.