Færre og bedre legepladser

Kommunens offentlige legepladser renoveres for 2 mio. kr. over de kommende fire år.

Politikerne har i budget 2019-2022 afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene til renovering af kommunens offentlige legepladser.

Flere af legeredskaberne er nedslidte, dels på grund af brug, dels på grund af hærværk. Der er dermed et stort behov for udskiftning og renovering af legeredskaberne.

Renoveringen vil tage udgangspunkt i en plan for legepladser. Planen ligger klar i 1. halvår 2019, og er en del af konstitueringsaftalen mellem flertalsgruppen i Kommunalbestyrelsen.

I forbindelse med budget 2019-2022 besluttede man ligeledes, at nedlægge de kommunale legepladser som ligger i boligkvarterer. Man ønsker at prioritere de legepladser, der er placeret i kommunens parker og større grønne områder, hvor legepladserne servicerer en bredere brugergruppe, og hvor flest mulige borgere får gavn af legepladserne.

Man ønsker at prioritere bedre legepladser, da legepladserne understøtter børns behov for bevægelse og motorisk udvikling. Samtidig er legepladserne ofte samlingssted for sociale fællesskaber med opholds- og legemuligheder på tværs af aldersgrænser.

Kommunen vil undersøge mulighederne for, at lokalrådene, de omkringliggende grundejere eller grundejere vil overtage legepladserne, der skal nedlægges.

Vordingborg Kommune starter på at nedtage udstyret på de legepladser, som skal nedlægges. I første omgang fjernes redskaber, som jf. seneste legepladsinspektion udgør en risiko ved brug. I løbet af 2019 nedtages de resterende redskaber.

Følgende legepladser nedlægges i løbet af 2019:

• Bårse Legeplads, Gernersvej 20, 4720 Præstø

• Ørslev Legeplads, Albumvej 8, 4760 Vordingborg

• Stensved Legeplads, Violvej 1, 4773 Stensved

• Kastrup Legeplads, Tværvej 2A, 4760 Vordingborg

• Sukkerfabrikken Lendemarke, Strandvej 3A, 4780 Stege

• Lendemarke Legeplads, Bygvænget 3, 4780 Stege

• Stege, Rønnevænget, Rønnevænget 32, 4780 Stege

• Klintholm Havn, Dortheavej 21A, 4791 Borre

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til legepladserne, er du velkommen til at kontakte afdelingen for Trafik, Park og Havne på telefon 55 36 25 70 eller på mail trafikogpark@vordingborg.dk