Familieorienteret alkoholbehandling

Vordingborg Kommune vil opspore og hjælpe familier med alkoholproblemer tidligere.

Det kan være en dyr omgang når far og mor drikker, og det er særligt børnene, der betaler prisen. Statistisk går der 10-12 år, før man erkender et overforbrug og søger hjælp. Næsten hver femte dansker er vokset op med en forælder, der drak for meget, og børn af drikkende forældre tror ofte, at det er deres skyld og føler sig meget ensomme. Det kan følge dem resten af livet.

Det blev der sat fokus på ved temaeftermiddagen ”En dyr omgang, når mor og far drikker”, som blev afholdt på Stars den 8. november. Her var mere end 80 pædagoger, sundhedsplejersker, socialrådgivere, jobkonsulenter, ledere og politikere samlet til en tankevækkende eftermiddag.

Der blev sat fokus på, hvor stort problemet er, når der ikke gribes ind i tide, og at særligt børnene påvirkes, hvis det blinde øje vendes til.

”Når alkohol styrer hverdagen, er det svært at give børnene det, de har brug for. Nogle børn viser, at de har det svært. Andre tager en maske på og ser velfungerende ud. Fælles for alle børn i alkoholramte familier er imidlertid, at de jo ikke er blevet spurgt, om de vil være en del af drikkeriet. I dag ved vi, at det virker, når forældre og børn sammen får hjælp til at tale om alkoholproblemet. Og når pædagoger, lærere og sundhedsplejersker taler med forældrene om, hvordan de bedst kan hjælpe deres børn, siger formand for kommunens Børn-, Unge- og Familieudvalg Kirsten Overgaard.

”Vi skal være i stand til at spotte de familier, hvor der er et alkoholproblem. Og vi skal turde stille forældrene spørgsmålet: Drikker du for meget? Også selvom det kan være ubehageligt at stille,” siger hun.

Det koster imidlertid ikke kun på det menneskelige plan, når familien er præget af alkohol. Det er også dyrt på den økonomiske front. Helt konkret koster det i en kommune af Vordingborgs størrelse ca. 30 mio.kr. årligt ikke at sætte ind over for hele familien i alkoholbehandlingen.

Center for Rusmidler og Afdeling for Børn og Familie i Vordingborg Kommune har med projekt Familieorienteret Alkoholbehandling siden 2015 sat fokus på nødvendigheden af at involvere hele familien i behandlingen af mor eller far, der drikker. Netop fordi alle erfaringer viser, at det ikke er tilstrækkeligt kun at sætte ind over for den drikkende. Den øvrige familie, særligt børnene, skal også tilbydes hjælp og støtte.

”Temaeftermiddagen viste med al tydelighed, hvor vigtigt det er, at Vordingborg Kommune også fremadrettet prioriterer et målrettet familiefokus i alkoholindsatsen. Vores ambition er at kunne tilbyde et af landets bedste og mest attraktive tilbud til familier, hvor alkohol er et problem. Det skal være tilbud, som giver lyst til og mulighed for faktisk at ændre alkoholvaner,” siger formand for kommunens Sundheds- og Psykiatriudvalg Kim Petersen.

Konkret tilbyder Vordingborg Kommune nu blandt andet minikurser til både daginstitutioner, skoler, sundhedspleje m.fl., der skal hjælpe medarbejderne til at blive bedre at spotte alkohol i familien, og ikke mindst til at tage den svære indledende snak. Samtidig er samarbejdet mellem familierådgivere og alkoholrådgivere styrket, og der udvikles lige nu på et tværkommunalt behandlingstilbud til familier, som i dag ikke modtager et tilbud.

Vil du vide mere?

Så kan du læse mere på Vordingborg kommunes hjemmeside 

For mere information om familieorienteret alkoholbehandling, kan man kontakte projektleder Lars René Petersen på 26 23 61 21 eller på mail lrpe@vordingborg.dk.