Fastfrysning af grundskyld

Regeringen har besluttet at fastfryse grundskylden for ejerboliger i 2017.

Beslutningen er en del af finansloven for 2017. Kommunen beregner om for alle berørte ejendomme og ny opkrævning med nedsat 2. rate udsendes. Som borger behøver man ikke at foretage sig noget på eget initiativ for at opnå besparelsen.

For grundejerne betyder det, at;

  • Alle berørte får automatisk tilsendt en ny ejendomsskattebillet.
  • Er man tilmeldt PBS, bliver betalingen rettet helt automatisk.
  • For dem der ikke er tilmeldt PBS udsendes indbetalingskort primo juli 2017.

Hvornår modtager man den nye beregning?

De nye ejendomsskattebilletter bliver udsendt til digital postkasse eller som brev-post i uge 23.

Regulering sker til aktuel ejer. Hvis der har været ejerskifte i 2017, udsendes en kopi af skattebilletten til tidligere ejer.

Hvem er omfattet?

Kun grundejere, som betaler grundskyld af den såkaldte skatteloftsværdi frem for af seneste grundvurdering fra SKAT, får glæde af fastfrysningen. Det skyldes, at det ikke er grundskylden som sådan, der fastfryses, men den såkaldte reguleringsprocent, som styrer stigningen i grundskatteloftværdien.

Man kan både se SKAT’s vurdering og grundskatteloftværdien på sin ejendomsskattebillet. SKAT har tidligere skønnet at ca. 90 pct. af grundejerne betaler grundskyld af grundskatteloftværdien.

Generelt kan man sige, at alle i år skal betale det samme eller mindre i grundskyld end sidste år. Skattebetalingen kan dog stige samlet set, hvis der er sket væsentlige ændringer i ejendommens forhold, som har medført en omvurdering fra SKAT.