Feriehuse på Ulvshale

To nye planforslag for Kongens Ø, Sandvejen 27, Ulvshale på Møn er nu i høring.

Lokalplanforslag samt Kommuneplantillæg – der muliggør opførelse af solitært beliggende feriehuse.

Miljø- og Teknikudvalget har vedtaget to nye planforslag for Kongens Ø, Sandvejen 27, Ulvshale på Møn. Lokalplanforslaget skal muliggøre opførelse af maksimalt 15 solitært beliggende feriehuse, som skal placeres indenfor rammerne af det eksisterende fundament.

Ejendommen er præget af forfald og hærværk, der blandt andet har medført alvorlige fugtskader. Det vil være udgiftskrævende, at renovere den eksisterende bygningsmasse, det skal derfor være muligt, at nedrive den eksisterende bebyggelse.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at foretage en mindre rettelse i den eksisterende Kommuneplan hvor Sandvejen 27 ikke er kommet med i de retningslinje der er for hoteller – desuden skal den tegnes ind på kort nr. 23.1 hvor de eksisterende hoteller er vist.

Planforslagene er i offentlig høring frem til den 6. februar 2017.

Se planforslagene (under temaet "Planer")