Fine tilsynsresultater

Socialtilsyn Øst har givet kommunens sociale botilbud meget fine bedømmelser i 2018.

De sociale botilbud i Afdeling for Psykiatri og Handicap har fået meget fine bedømmelser ved socialtilsynene i 2018. Alle tilbud er fortsat godkendt uden et eneste opmærksomhedspunkt.

Socialtilsynene har siden 2014 haft ansvaret for tilsyn med landets sociale tilbud. I forbindelse med det årlige tilsyn vurderer Socialtilsynet, om tilbuddet fortsat har fornøden kvalitet. Eksisterende praksis og konkrete resultater for borgerne indgår i Socialtilsynets vurdering af kvaliteten i tilbuddet.

Ved vurderingen anvendes Socialtilsynenes kvalitetsmodel og en bedømmelsesskala fra 1 – 5, hvor 5 er ”I meget høj grad opfyldt” og 1 er ”I meget lav grad opfyldt”.

Vordingborg Kommunes botilbud har fået 11 bedømmelser på 5 og de resterende 38 bedømmelser ligger mellem 4,9 og 4.

Handicaprådet deler kommunens store tilfredshed med de velfungerende tilbud og er glade for at borgernes sundhed og trivsel er blevet vægtet ved tilsynene.

Alle tilsynsrapporter har været forelagt Udvalget for Social og Psykiatri torsdag den 7. marts 2019 og kan læses på kommunens hjemmeside via dette link Dagsorden fra udvalgsmøde