Fire politikker i høring indtil 1. marts 2017

Frem til den 1. marts kan du komme med høringssvar til fire tværgående politikker.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. januar 2017 forslag til fire tværgående politikker:

• Bosætning

• Uddannelse

• Frivillighed og borgerinddragelse

• Integration

Med godkendelsen af de fire politikker, har vi nu fået revideret alle kommunens politikker som skal danne grundlaget for arbejdet med at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens vision 2030.

Når høringsfristen for de fire politikker er slut, vil indkomne bemærkningerne blive samlet i et høringsnotat, som forelægges sammen med de endelig politikker til endelig godkendelse.

Du kan læse politikkerne under ”om kommunen”/”Høringer og annonceringer”.

Politikkerne er i høring frem til den 1.marts.2017.

Har du bemærkninger til politikkerne sendes disse til post@vordingborg.dk.