Fjernvarme til Ørslev

De første forbrugere forventes frivilligt tilsluttet i 2020, og alle i 2021.

Udvalget for Plan og Teknik har d. 30. januar 2018 godkendt et projektforslag fra Vordingborg Fjernvarme A/S, som ønsker at udvide deres fjernvarmeområde til at omfatte Ørslev.

Projektforslaget omfatter fjernvarmeforsyning af hele Ørslev incl. erhvervsområdet. Området forsynes i dag primært med naturgas, men vil ved overgangen til fjernvarme få CO2-neutral fjernvarme fra forsyningens halmværk på Masnedø. Der vil ikke være tilslutningspligt i forhold til fjernvarmen, men forbrugerne i området vil få det samme gode tilbud om fjernvarme, som de øvrige ejendomme i Vordingborg by. Det forventes, at ca. 60% af ejendommene vil tilslutte sig fjernvarmen.

Projektet understøtter Vordingborg Kommunes Strategiske Energiplan i forhold til at nedbringe CO2-udledningen, hvor projektet vil bidrage med en årlig reduktion på ca. 2.900 ton CO2 pr. år.

De første ejendomme forventes tilsluttet i 2020 og hele området tilsluttet i 2021.

Udvidelsen er en del af Vordingborg Fjernvarmes Masterplan fra 2012, som har været baggrund for udvidelse af fjernvarme til Iselingeudstykningen i 2013 og Kastrup/Ndr. Vindingen i 2017.

Når udvidelsen til Ørslev er afsluttet forventes der at blive arbejdet med en fjernvarmeudvidelse til Nyråd.