Flere nye røde løbere på vej

En uddannelsesrute og en panterrute bliver nu også en del af De Røde Løbere.

Arbejdet med områdefornyelsen i Vordingborg ”De Røde Løbere” og ekstra penge fra Realdanias pulje ”Gang i Hovedgaden” resulterer nu i, at der kan anlægges yderligere to nye ”Røde Løbere” gennem byen.

Den ene bliver ”Uddannelsesruten”, som skal forbinde bymidten med Rådhusparken og byens uddannelsesinstitutioner. Denne rute bliver, fra Rådhusparken til Gåsetårnskolen Iselinge Afdelingen, udsmykket med en særlig belægning og stenskulpturer, som bliver lavet af kommunes 10. klasses elever.

Den anden nye rute bliver ”Panterruten”, som skal gøre det nemmere for byens borgere at bevæge sig til fods mellem bymidten og byens dagligvarebutikker. Denne rute kommer til at gå via Valdal og bliver indrettet med forskellige muligheder for ”seniorpauser” undervejs og med gode tilgængelighedsforhold for fx kørestolsbrugere.

Formand for Plan og Teknikudvalget Michael Larsen glæder sig over de ekstra penge fra Realdania og ser frem til, at man nu kan gå i gang med at anlægge de to ruter. ”Det er skønt at se, at byens unge fra 10. klasserne har kastet sig ind i kampen for at være med til at gøre Vordingborg by til et endnu bedre sted at være ung og uddanne sig. Jeg tror på, at vi ved at invitere dem med ind i ”De Røde Løbere” giver dem nogle gode oplevelser og ejerskab til byen, som forhåbentlig også giver dem lyst til at blive i byen eller flytte tilbage på et tidspunkt.” Michael Larsen oplyser samtidig, at Vordingborg Kommune nu vil etablere en konkret samarbejde med Valdals lodsejere og de øvrige ejendomsejere langs ruterne, inden selve anlægsarbejderne går i gang.

Selve områdefornyelsesprojektet ”De Røde Løbere” går nu ind i sidste halvår af det treårige forsøgsprojekt. De overordnede formål med projektet er at fremme en levende bymidte og afprøve og udvikle nye former for byledelse. Projektet er finansieret af 6,5 mio. kroner fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen samt 6,5 mio. kroner fra Realdania og Vordingborg Kommune.

De foreløbige resultater af projektet omfatter blandt andet:

  • Oprettelsen af et bykontor i Algade, som fungerer som mødested for frivillige, foreninger, forskellige arbejdsgrupper, uddannelsessteder mm.

  • Etableringen af ”Byforum Vordingborg” med repræsentanter fra byens parter fx de handlende, kultur- og uddannelsesinstitutioner mm.

  • Etableringen af ”Bycentrum” som en ny slagkraftig handelsstandsforening, som arbejder på at skabe en attraktiv handelsby.

  • De fem ”Røde Løbere” som er ruter der skal forbinde bymidten med byens uddannelses- og kulturinstitutioner, skabe naturoplevelser i bymidten og sætte fokus på byens attraktioner, erhverv og historiske højdepunkter. Alle fem ruter bliver anlagt hen over sommeren 2018 (Uddannelsesruten, Panterruten, Kulturruten, Havneruten, Algade/stationsområdet og det nye Borgertorv).

Næste ”Røde Løber aktivitet” bliver Byforum Vordingborgs næste møde den 24. maj 2018, hvor byens udvikling, kommende byprojekter og nye initiativer i bymidten skal drøftes.

Læs mere om ”De Røde Løbere” på www.vordingborg.dk/derødeløbere