Flotte resultater i brugerundersøgelser

Borgerne er tilfredse med personale, med hjælpen og med madservice.

Resultatet fra Brugerundersøgelse 2018/2019 er meget positivt.

Særligt markant er den høje tilfredshed med personalet og den lave utilfredshed med hjælpen, som i gennemsnit kun er på 2 %, uanset om hjælpen gives af private eller kommunale leverandører.

Der er høj tilfredshed med madservice i den generelle undersøgelse. Det samme gælder den særskilte undersøgelse af Café Fanefjord, Café Solhøj, Café Aggerhus og Café Ulvsund.

Der er en samstemmende tilfredshed med madens kvalitet og variationen i menuerne. Flere hævder, at den næsten er, som de selv ville have lavet den derhjemme.

Der er skabt samlingspunkter, og duften af mad opleves i alle fire caféer, når maden serveres.