FN Verdensmål og Vordingborg

FN’s verdensmål bliver en ny ramme for kommunens natur- og miljøpolitik.

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling spiller en større og større rolle som ramme for det arbejde med bæredygtighed, som kommunerne laver i alt fra skolernes undervisning over fremme af ældres sundhed til forebyggelse af klimaforandringer.

Det natur- og miljøpolitiske område spiller en nøglerolle i verdensmålenes indhold. Kommunens arbejde på natur – og miljøområdet og hele arbejdet med udviklingen af Møn som FN-udpeget biosfære område harmonerer rigtig godt med FN’s verdensmål.

Derfor har klima og miljøudvalget indstillet, at de syv verdensmål, der er relevante for det natur- og miljøpolitiske område, bliver styrende for kommunens kommende reviderede natur- og miljøpolitik, der skal vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen til efteråret.

Samtidigt sker der en opstramning af ambitionerne i forhold til kommunens anvendelse af pesticider, samt rensning af spildevand fra husstande i det åbne land.

Desuden er energimålene på klimaområdet taget med i den reviderede politik. FN’s udviklingsprogram UNDP har uddybet alle de globale mål på www.verdensmaalene.dk