Første skib med byggematerialer til ny Storstrømsbro

3450 tons norske sten losset i Vordingborg Havn.

Det første skib er anløbet Vordingborg Havn med byggematerialer til Storstrømsbroen. Med ombord var 3450 tons norske sten, der skal bruges til betonproduktionen til den nye bro.

Skibet lagde til kaj sent tirsdag aften og var færdig med at losse lasten onsdag morgen.

Netop Vordingborg Havn skal i forbindelse med etableringen af den nye Storstrømsbro fungere som anlægs -og servicehavn. Udviklingschef i havnen Jan-Jaap Cramer glæder sig derfor over skibets ankomst og fremhæver havnens rolle i byggeriet af Danmarks tredjestørste bro.

En central rolle

”Det første skib til sådan et stort byggeri er altid noget særligt. Og havnens placering klos op ad byggepladsen på Masnedø giver os naturligvis en central rolle i forhold til at få bragt byggematerialer ind. Det er en lokal opgave, som har stor betydning for både havnen og Vordingborg Kommune,” siger Jan-Jaap Cramer.

Havnen har også indgået i et samarbejde med hovedentreprenøren SBJV om et nyt kajanlæg til udskibning af de færdige broelementer.

Sten fra Norge

Stenlasten fra Rekefjord i Norge er blevet fragtet med ”MS Imperator” fra det norske rederi Hagland Shipping. De mange tons sten vil nu blive kørt ind til SBJVs betonværk på Masnedø.

Der vil dog gå endnu nogle måneder, før støbningen af de første elementer til broen kan gå i gang. Først skal betonværket prøvekøres i flere omgange, så Vejdirektoratet er sikker på, at betonen lever op til kravene til den nye Storstrømsbro.