Første spadestik til den nye Storstrømsbro

27. september tages første spadestik til broen som skal stå klar til biltrafik i 2022 og togtrafik i 2023.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen vil torsdag den 27. september tage første spadestik til byggeriet af Storstrømsbroen. Spadestikket, der officielt sætter gang i byggeriet, bliver taget på Masnedø sammen med Vordingborgs borgmester Michael Smed og borgmester John Brædder fra Guldborgsund.

”Med den nye Storstrømsbro får vi en bro til fremtiden. Ikke alene binder broen regionen sammen, den bliver også et vigtigt led i opgraderingen af jernbanen mellem København og Rødby og videre til Tyskland via Femernforbindelsen. Jeg er samtidig sikker på, at den lokale placering af brobyggeriet på Masnedø vil styrke udviklingen og beskæftigelsen i kommunerne i flere år frem,” siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Det er Vejdirektoratet, som bygger den nye Storstrømsbro, der skal forbinde Sjælland og Falster via Masnedø.

Om Storstrømsbroen

  • Broen bliver ca. 4 km lang og er Danmarks tredjestørste bro efter Øresundsbroen og Storebæltsbroen.

  • Storstrømsbroen får elektrificeret jernbane i to spor anlagt til 200 km/t og en tosporet landevej til 80 km/t.

  • Broen får gang- og cykelsti.

  • Broen forventes at være klar til biltrafikken i 2022 og jernbanetrafikken i 2023.

  • Den samlede pris for projektet inklusive nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro er ca. 4,1 mia. kr.

Program

Kl. 15.00: Mødested: Brovejen 16B, Vordingborg, på Masnedø. Her vil vejdirektør Jens Holmboe byde velkommen.

Kl. 15.15: Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen taler. Borgmester Michael Smed, Vordingborg Kommune, taler. Borgmester John Brædder, Guldborgsund Kommune, taler.

Kl. 15.45: Minister og borgmestre tager et fælles første spadestik og sætter gang i anlægsarbejdet. Derefter serveres kage og drikkevarer.

Kl. 16.30: Forventet afslutning.