Førstehjælpssatsning i to regioner

Vil du være med til at redde liv, så bliv frivillig førstehjælper i Danmark Redder Liv.

Projekt DANMARK REDDER LIV skal øge overlevelsen efter hjertestop markant. Gennem ny teknologi, samt rekruttering og uddannelse af mere end 3.000 almindelige danskere som førstehjælpere, vil man forbedre mulighederne for overlevelse ved hjertestop markant. Projektet er netop vedtaget i Region Syddanmark og tidligere på året i Region Sjælland. Projektpartnerne er Dansk Folkehjælp som står for organiseringen af frivillige og FirstAED som har udviklet den teknologiske løsning som anvendes af AMK centralerne for udkald af frivillige førstehjælpere.

Ifølge Dansk Hjertestop-register sker 72 % af alle hjertestop i eget hjem. Samtidig falder chancen for at overleve et hjertestop med 10 % for hvert minut der går, og flere steder i Danmark kan ambulancen først være fremme efter 10-20 minutter i akutte situationer.

DANMARK REDDER LIV, der består af førstehjælpsuddannelse af almindelige danskere i yderområderne samt en helt ny teknologi, er blevet pilottestet med stor succes, og i går blev det bestemt, at projektet bliver en realitet i Region Syddanmark. Tidligere på året har Region Sjælland vedtaget initiativet. Desuden er dialogen om at udbrede DANMARK REDDER LIV til Region Midtjylland og Region Nordjylland i gang.

Det betyder, at Danmark nu får et langt stærkere beredskab, som skal hjælpe til at øge overlevelsen efter for eksempel hjertestop.

Almindelige danskere som førstehjælpere

Dansk Folkehjælp står for at uddanne 3000 almindelige danskere i førstehjælp, som efterfølgende bliver tilknyttet FirstAED’s app til alarmering. Med app’en får førstehjælperne direkte besked og kan hurtigt træde til i en nødssituation. På den måde bliver beredskabet forhøjet væsentligt, og responstiden ved f.eks. et hjertestop bliver markant kortere.

Projektet DANMARK REDDER LIV er blevet pilottestet på Langeland og Als med stor succes. Et af resultaterne har været, at en frivillig førstehjælper i 94% af tilfældene har været fremme før ambulancen på Langeland.

FirstAED-app’ens funktion

Med FirstAEDs app til smartphones bliver de uddannede, frivillige førstehjælpere varslet direkte fra alarmcentralen i en nødssituation, så de kan være fremme ved ulykken på få minutter. FirstAED bruger den aktuelle GPS-position, og de nærmeste ni førstehjælpere bliver underrettet, hvorefter de tre første, der reagerer ved et enkelt tryk vil være på ulykkesstedet på få minutter. De tre førstehjælpere får forskellige opgaver via app’en for at sikre effektiv og hurtig behandling.

Med DANMARK REDDER LIV og FirstAEDs app får borgerne mulighed for at hjælpe venner, familie eller andre lokalområdet, og målet er at øge trygheden i samfundet. Med en hurtig indsats kan den tilskadekomne desuden med større sandsynlighed vende tilbage til et normalt liv og vil dermed ikke lægge samfundet økonomisk til last, som det ellers kunne være tilfældet.

Vigtigt at skabe et bedre beredskab

Og akuthjælpen er vigtig i yderområderne i regionerne.

"Vi har over de seneste år fået stablet nogle stærke akuthjælperordninger på benene på småøerne og i yderområderne i Region Syddanmark, der kan yde uvurderlig hjælp de første vigtige minutter. Førstehjælperne, der deltager i ”Danmark Redder Liv”-projektet, vil på samme måde kunne træde til og hjælpe, indtil de professionelle sundhedsfolk dukker op. Vi er derfor i sagens natur meget glade for samarbejdet med Dansk Folkehjælp", udtaler Thyge Nielsen (V), Formand for Præhospitaludvalget i Region Syddanmark.

"Region Sjælland gør allerede i dag brug af frivillige, og vores erfaringer er rigtig gode. Vi ønsker derfor at skabe et beredskab, hvor helt almindelige borgere tilslutter sig et netværk af førstehjælpere, som træder til og gør en forskel for den borger, som rammes af hjertestop", siger Jens Ravn (V), formand for det nære sundhedstilbud i Region Sjælland.

Tilmeld dig som førstehjælper på hjemmesiden www.redderliv.dk

Fakta

  • Ifølge Dansk Hjertestop Register vil 1 ud af 8 overleve, hvis der gives kvalificeret hjertestop, mens kun 1 ud af 30 overlever, hvis der ikke ydes førstehjælp.
  • Region Sjælland og Syddanmark har samlet 2.000 udkald årligt til borgere med hjertestop eller tilsvarende livstruende symptomer.
  • Et dansk forskningsprojekt viser, at der er 40 % større chance for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, hvis der er blevet ydet førstehjælp til den tilskadekomne inden ambulancen når frem.
  • Responstiden på nogle af akut-ambulancekørslerne er på mellem 10 og 20 minutter i gennemsnit. I landkommuner og små landsbysamfund er responstiden væsentligt længere.
  • Dansk Folkehjælp vil afholde 100 førstehjælpskurser af syv timer i udvalgte områder i Region Syddanmark og Region Sjælland for at uddanne borgerne som frivillige førstehjælpere, der kan træde til i nødstilfælde. Kurserne er støttet af Østifterne.

FirstAEDs app varsler de ni nærmeste frivillige førstehjælpere, hvoraf de tre første der reagerer på varslingen træder til med førstehjælp. Den første førstehjælper der reagerer yder basal genoplivning, den næste medbringer nærmeste hjertestarter mens den tredje også yder genoplivning eller tager kontakt til sundhedsfagligt personale på vagtcentralen.