Fokus på verdensmålene

I Vordingborg Kommune har vi et godt øje til FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

FN vedtog i 2015 ikke mindre end 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Målene handler om fattigdom, ulighed, uddannelse, sundhed, job,

vækst, klima, miljø og meget mere. Danmark er et af de lande i verden, der er længst fremme i forhold til verdensmålene.

I Vordingborg Kommune lever vi i vid udstrækning efter verdensmålene i løsningen af de kommunale opgaver. Det betyder ikke, at vi skal hvile på laurbæerne, for vi kan og skal også blive bedre. På sin vis slutter arbejdet med verdensmålene aldrig - man kan altid gøre mere.

På nogle områder er vi meget konkrete i forhold til verdensmålene. Det gælder for eksempel i arbejdet med kommunens planstrategi 2019. Her skal verdensmålene udgøre den overordnede ambition for vores planlægning. For eksempel på områder som energiforsyning, byudvikling og vandmiljø. Når det gælder kommunens politik for natur og miljø, har vi selvfølgelig også sat fokus på verdensmålene.

I løsningen af mange andre kommunale kerneopgaver efterlever vi verdensmålene og arbejder hele tiden for at blive bedre. Det gælder for eksempel arbejdet med dagtilbud, skoler og uddannelse - og arbejdet med forebyggelse og behandling i et folkesundhedsperspektiv. Her skilter vi dog ikke med verdensmålene, fordi deres ambition ligger så indgroet i vores arbejde.

Se alle verdensmålene på www.verdensmaalene.dk.