Forhave på forkant

Kom til kick off møde og vær med til at styrke nærdemokratiet.

Lokale kræfter er essentielle medspillere i udviklingen af Vordingborg Kommune. Projektet `Forhave på Forkant´ skal styrke samarbejdet mellem kommune og lokale aktører og forme en fælles effektiv indsats for udviklingen af lokalområderne.

Ved kommunesammenlægningen i 2007 vedtog Vordingborg Kommune en nærdemokratimodel, som indebar etablering af 17 (nu 16) lokalråd.

Samarbejdsstrukturen er gennem årene blevet tilpasset, og lokalrådene er flere steder langt mere end en kontaktflade mellem lokalområdet og det politiske liv, og ejerskabet blandt lokale aktører er stor. Men modellens fulde potentiale er endnu ikke forløst og samarbejdsstrukturen og -kulturen skal optimeres.

Vordingborg Kommune ønsker med projektet `Forhave på forkant´ at styrke nærdemokratiet og udnytte mangfoldigheden i kommunen til at sikre den fortsatte udvikling af lokalområderne. Dette skal bl.a. gøres ved at mobilisere lokale ressourcer og skabe fællesskaber, der i højere grad initierer, inspirerer og lærer af hinanden.

Vi inviterer derfor alle interesserede til kick off på `Forhave på forkant´ d. 31. maj.

Mødet afholdes i DGI Huset Panteren, Solbakkevej 42, 4760 Vordingborg.

På kick off vil deltagerne blive introduceret til projektet, få indblik i resultaterne af en større videns indsamling lavet med afsæt i projektmålet og præsenteret for projektets politiske visioner.

Sammen med projektgruppen vil deltagerne undervejs drøfte potentialer, muligheder og udfordringer og komme med input til, hvordan kommunen i fællesskab med lokalråd og andre lokale aktører kan skabe grundlaget for en ny samarbejdsmodel, der fungerer bedre for alle aktører.

Se mere information og program for kick off

Tilmeld dig kick off mødet inden d. 25. maj på mail: kako@vordingborg.dk 

Forhave på Forkant´ gennemføres som en del af kampagnen 'På forkant’, som Erhvervs- og Vækstministeriet ved Erhvervsstyrelsen, KL og RealDania står bag.

Målet med kampagnen er at understøtte en positiv udvikling til gavn for hele Danmark.

Forhave på Forkant´ er initieret af Vordingborg Kommune og udviklet i samarbejde med konsulenthuset Spark, Zoffmann Landskabsarkitekter og Hassø Consulting.