Fra ældre parcelhus til moderne familiehus

Forsøg om at modernisere ældre parcelhuse med vandudsigt i Præstø.

Et forsøgsprojekt i et afgrænset område i Præstø, skal nu vise om det kan lade sig gøre både at få unge familier til at købe og modernisere ældre parcelhuse med vandusigt og samtidig få de ældre borgere som godt vil sælge parcelhusene til at flytte i nye mindre boliger på Antonihøjen.

Mange af boligerne ligger i større velplanlagte parcelhusområder af ældre karakter og forholdsvis tæt på bymidten. Flere af disse områder er præget af at være sølv- eller guldbryllupskvarterer med borgere, der ønsker at sælge deres hus for at flytte til en mindre eje- eller lejebolig i Præstø. Det er der to udfordringer i. Dels er der mangel på mindre boliger i Præstø. Og dels er mange af disse parcelhuse utidssvarende byggeteknisk og arkitektonisk og kan derfor være svære at se muligheder i for unge familier.

Den første udfordring er det kommende byggeri på Antonihøjen med til at løse. Her bliver der både muligheder for at opføre nye parcelhuse, som kan tiltrække nye borgere, og gerne flere børnefamilier til byen, samtidig med, at der opføres mindre eje- og lejeboliger, der tilgodeser de seniorer og ældre, som fx efter et salg af deres ombyggede parcelhus ønsker at flytte til en mindre bolig i Præstø. Ligeledes bliver der mulighed for rækkehuse med mindre ejer- og lejeboliger, som selvfølgelig også kan tiltrække nye borgere, men i virkeligheden i højere grad imødekomme den efterspørgsel, der er på mindre boliger i Præstø i dag.

Forsøgsprojektet går ud på, at Vordingborg Kommune vil tilbyde udvalgte ejere af ældre parcelhuse arkitekthjælp til at få visualiseret idéer til ombygning af deres huse til moderne boliger, der tilgodeser og henvender sig til den moderne børnefamilie.

Hjælpen består i at få økonomisk bistand i form af arkitekthjælp til udarbejdelse af et skitseforslag af en ombygning og modernisering af parcelhuset. Det kan enten ske i forbindelse med et hussalg, hvor skitseforslaget kan vedlægges salgsmaterialet og dermed inspirere potentielle købere til at se mulighederne med parcelhuset eller til brug for de nye ejere, der netop har erhvervet et ældre parcelhus, som de ønsker at modernisere.

Hvis det lykkes at igangsætte en ”flyttekæde” indenfor bygrænsen, vil man derfor både kunne tilbyde mindre boliger, som er mindre vedligeholdelseskrævende til borgere i byen og tilbyde mulighed for nye familieboliger og frigøre ældre parcelhusboliger til børnefamilier.

”Forsøgsprojektet vil kunne kickstarte en positiv udvikling for Præstø i form at øget attraktivitet med øget bosætning som sidegevinst”, siger formand for udvalget for Plan og teknik Michael Larsen.

Forsøgsprojektets formål:

 

  • at frisætte seniorer og ældre, der bor i ældre parcelhuse, og dermed får mulighed for at flytte til en mindre bolig på Antoniehøjen
  • at udvide udbuddet af moderne og attraktivt beliggende familieboliger med havudsigt
  • at tiltrække nye borgere til Præstø og Vordingborg Kommune fra andre dele af Sjælland og fra Hovedstadsområdet.

Hvem kan ansøge om deltagelse i forsøgsprojektet?

Forsøgsprojektet er afgrænset til et konkret område i Præstø, der både er præget af ældre parcelhuse fra 1960-70’erne og har vandudsigt. Det udpegede område er afgrænset af Christinelundsvej, Næbvej, Strandgårdsvej, gang- og cykelsti mod fjorden, Ellemosevej og Egelyvej.

Der vil til forsøget i første omgang blive udvalgt 1-2 parcelhuse som opfylder følgende kriterier: 

  • Ansøgere, der bor i et parcelhus fra 1960-70’erne i det udpegede område med havudsigt.
  • Ansøger skal være indstillet på, at arkitektens skitseforslag (før og efterbilleder) skal være offentligt tilgængeligt for formidling og markedsføring, således at projektet kan tjene som inspiration for andre boligejere.

Frist for ansøgning om deltagelse: Den 1. september 2018.

Send ansøgning  med en kort beskrivelse og eventuelle fotos til: Charlotte Tølbøl Henckel på mail: chle@vordingborg.dk