Frem med grensaksen

Du skal huske at beskære hække, træer og buske ud mod vejen.

Hvis dine hække, træer og buske bliver for høje og brede, så kan det forringe oversigtsforholdene for billister og bløde trafikanter, når de færdes på vores veje og fortove. Det kan gå ud over trafiksikkerheden i vores kommune. Det vil afdelingen for Trafik, Park og Havne gerne undgå.

Vi vil derfor gerne opfordre alle grundejere til at overholde reglerne for beskæring.

For at undgå ulykker og have optimale oversigtsforhold, så varsler afdelingen for Trafik, Park og Havne grundejere, som ikke sørger for tilbagebeskæring mod vejene inden for en forholdsvis kort frist, ca 14 dage.

Hvis man ikke har foretaget beskæring inden fristen, så vil man modtage et påbud. Hvis man stadig ikke foretager beskæring, så vil afdelingen for Trafik, Park og Havne foretage beskæringen på grundejers regning.

Så derfor, brug solskinsdagene på at få foretaget beskæring, hækklipning osv, og vær med til at sørger for høj trafiksikkerhed og optimale oversigtsforhold for alle der færdes i Vordingborg Kommune.

Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at ringe til Trafik, Park og Havne på telefon 55 36 25 70, eller sende os en mail på  trafikogpark@vordingborg.dk