Fremtidssikring af det lokale sundhedsvæsen

Sundhedsministeriet har givet tilsagn om støtte med en fjerdedel af de ansøgte beløb.

I marts 2019 ansøgte Vordingborg Kommune Sundhedsministeriet om 30 millioner. kr. til fremtidssikring af det nære sundhedsvæsen i Vordingborg Kommune. Som en ud af 37 ansøgere, har kommunen netop fået tilsagn om støtte til projektet, men kun med en fjerdedel af det ansøgte beløb.

Vordingborg Kommune har sammen med Region Sjælland et stort ønske om at sikre såvel den lokale lægedækning som sundhedsydelser og sundhedsfaciliteter af høj kvalitet, så man også fremover kan imødekomme behovet for et sundhedsvæsen af høj kvalitet i nærområdet. Forventningerne til en kommende sundhedsreform og til befolkningsudviklingen peger mod, at flere og større opgaver skal varetages i det nære sundhedsvæsen.

Derfor ansøgte kommunen Sundhedsministeriets ”Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse”, med henblik på at sikre fremtidig lægedækning, lokale akutpladser samt en nødvendig udvidelse af de faciliteter, der rummer forskellige øvrige sundhedsydelser. Sundhedsområdet og pleje- og omsorgsområdet står overfor flere sundhedsopgaver og større pres på eksisterende sundhedsydelser, og efterspørgslen kan fremadrettet ikke rummes i de eksisterende bygninger i Vordingborg.

Mette Høgh Christiansen, formand for Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre, fastslår, at tilsagnet derfor er et glas blandede bolsjer:

"Først og fremmest er vi glade for, at vi har fået midler af Sundhedsministeriet til at fremtidssikre dele af det nære sundhedsvæsen. Men når det er sagt, så har ministeriet i første omgang valgt kun at støtte en mindre del af det samlede projekt. Det skaber nogle vanskeligheder, fordi det ansøgte projekt er et sammenhængende projekt, som er svært at dele op".

Hun fastslår, at kommunen ikke alene har økonomi til at finansiere den resterende del af projektet:

"Vi har desværre ikke mulighed for at finansiere et større millionbeløb til bl.a. sikring af lægedækning, som i bund og grund er en regional opgave. Men vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at finde en løsning og bruge midlerne bedst og klogest muligt. Vi er gået i tænkeboks og har dialog med både Region Sjælland og Sundhedsministeriet for at se, hvad vi kan få til at lykkes sammen. Det er lyst og vilje hos alle parter, så vi krydser fingre for, at vi alligevel kan stå med et godt projekt i løbet af de kommende måneder," slutter udvalgsformanden.

FAKTA

  • Der var i alt 70 ansøgere til puljen, som er på 207,6 mio. kr.
  • Der blev af de 70 ansøgere tilsammen ansøgt 932,6 mio. kr.
  • Vordingborg Kommunes projekt indeholder en egenfinansiering på kr. 2.4 mio. kr.