Fugleinfluenza fundet på Møn

Fund af døde troldænder på Møn smittet med fugleinfluenza giver ikke risiko for smitte til mennesker.

DTU Veterinærinstituttet har fundet fugleinfluenza i nogle troldænder på Møn samt i en troldand i København.

På Møn er de smittede troldænder fundet ved jordbassinerne i Stege.

"Det betyder dog ikke at der bliver spærret af til jordbassinerne. Folk har stadig adgang til det rekreative område, men man skal ikke samle eventuelle døde fugle op. At undgå kontakt gælder også for hunde og i dag sættes der skilte op omkring jordbassinerne, der informerer om dette," siger Vordingborg Kommunes fagchef for miljø Peter Schaarup.

"Vi vil i de næste dage løbende indsamle de døde fugle og følge Fødevarestyrelsens løbende anvisninger for bortskaffelse af fuglene. Vi har endvidere pr. mail informeret de fuglehold vi har kendskab til på Møn om Fødevarestyrelsens forholdsregler," siger Peter Schaarup.

De fundne troldænder er smittet med fugleinfluenzaen H5N8, som ifølge FN aldrig har smittet mennesker. Der er ifølge Fødevarestyrelsen heller ingen risiko for at blive smittet med sygdommen gennem hverken æg eller ved at spise ænder eller høns.

Sygdommen er dog stærkt smitsom mellem fugle og der er risiko for stor dødelighed, hvis den breder sig til fjerkræbesætninger.

For at undgå at sygdommen spreder sig har Fødevarestyrelsen iværksat en række forholdsregler der skal følges. Forholdsreglerne er gældende for hele Danmark.

Forholdsreglerne er blandt andet:

• Alle udstillinger og andre samlinger af fugle og fjerkræ er forbudt med øjeblikkelig varsel.

• Besætningsejere og hobbyfjerkræejere skal så vidt muligt holde deres fugle indendørs.

• Besætningsejere og hobbyfjerkræejere skal skifte støvler eller vaske dem grundigt, inden de går ind til deres fjerkræ.

• Det samme gælder zoologiske haver.

• I øvrigt bør anbefalingerne for smittebeskyttelse følges.

Læs om alle forholdsreglerne og læs mere om fugleinfluenza på Fødevarestyrelsens hjemmeside