Gadebelysning på private fællesveje

Det undersøges hvad det vil koste husstande på private fællesveje, selv at stå for gadebelysning.

TVØst bragte torsdag den 11. august et indslag, hvor to grundejerforeninger kritiserer Vordingborg Kommune for at skulle betale for at få etableret selvstændige strømtilslutninger, når de fremover selv skal betale for gadebelysningen på deres private fællesveje.

Ifølge oplysningerne i indslaget har andre kommuner valgt at give grundejerne mulighed for at betale for strømmen til gadebelysningen over deres ejendomsskat, så de derved undgår udgifterne til nye strømbokse og kabler mm.

Formand for Teknik- og miljøudvalget Thomas Christfort tager tilbagemeldingerne fra grundejerforeningerne til efterretning:

” Vi har ikke været opmærksomme på, at det i nogle tilfælde ville være forbundet med så store omkostninger at etablere ny strømforsyning til gadelyset. Vi vil naturligvis forsøge at undgå dette, og går derfor i dialog med de berørte grundejerforeninger for at forsøge at finde alternative muligheder for tilslutning” siger udvalgsformanden.

Thomas Christfort har samtidig bedt forvaltningen undersøge, om det er lovligt og praktisk muligt at lade grundejerne på de private fællesveje betale for gadebelysningen over ejendomsskatten.

Han understreger dog samtidig, at det stadig er op til grundejerforeningerne selv at beslutte, om de vil fortsætte med at have belyst deres vej eller i stedet ønsker at slukke for gadelamperne og dermed spare udgifterne til etableringen og driften af gadebelysningen.