Gadelys private fællesveje

Plan for overdragelse af gadebelysning på private fællesveje vedtaget.

Kommunalbestyrelsen besluttede sidste år, at gadelys på private fællesveje i Vordingborgområdet fremover som udgangspunkt ikke længere skal betales af kommunen. Det betyder, at beboerne på de private fællesveje får tilbudt at overtage drift og vedligeholdelse af gadelyset.

Miljø- og Teknikudvalget har på deres møde den 6. april 2016 vedtaget en plan for, hvordan gadelyset på private fællesveje overdrages til beboerne på vejene. Det forventes, at gadelyset er endeligt overdraget til grundejerne i 2017.

Teknik- og Miljøudvalgets plan indebærer, at de berørte grundejere bliver hørt, inden der træffes endelig afgørelse om at overdrage gadelyset på den enkelte vej. I de områder, hvor der er etableret grundejerforeninger, vil grundejerforeningerne blive hørt.

Hvis beboerne ikke ønsker at overtage gadelyset, fjernes det.

Hvis grundejerne beslutter at overtage gadelyset, indgås der en nærmere aftale om overdragelsen.

Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at give grundejerne en overgangsperiode på ca. 8 måneder. På den måde har grundejerne mulighed for at indstille sig på, at kommunen fremover ikke længere betaler for gadelyset på de private fællesveje. Det betyder også, at gadelyset tidligst bliver overdraget til grundejerne i 2017.

Endelig har Teknik- og Miljøudvalget besluttet, at arbejdet med at overdrage gadelyset til grundejerne skal ske i flere etaper. Det sker for at sikre en ordentlig behandling af de mange sager, og give tid til at vejlede af de berørte grundejere.

Første etape bliver Kastrup, Ørslev og Neder Vindinge, anden etape bliver Vordingborg og Ore, tredje etape bliver Lundby og enkeltveje i øvrigt, og fjerde etape bliver Nyråd. Det er hensigten, at etape 1 og delvist etape 2 behandles før sommerferien, og at etape 2, 3 og 4 behandles i løbet af efteråret.