Genbrug i 25 år

Det er 25 år siden, at genbrugspladserne blev etableret. Det gælder også genbrugspladserne i Vordingborg Kommune.

Nogle pladser blev etableret lidt før, andre lidt senere, men siden 1990'erne er brugen af genbrugspladser eksploderet. Det har betydet, at vi i dag sender langt det meste af vores affald til genbrug, og vi har fået et renere og mere bæredygtigt miljø. Borgerne ved, at affaldet skal sorteres og køres på genbrugspladsen, og derfor kan vi sammen udnytte ressourcerne i affaldet optimalt.

Vi fejrer 25-års jubilæet med brugerne af genbrugspladserne. Det er nemlig i høj grad deres fortjeneste, at genbrugspladserne er blevet den store succes, som de er. Tak, fordi I tog genbrugspladserne til jer. Tak, fordi I bruger dem så flittigt. Og tak, fordi I sorterer så godt!

AffaldPlus udgiver i år 25 gode historier om genbrug og genbrugspladsernes historie. Få anekdoter, interessante tal og andre fakta om tiden før og efter, at genbrugspladserne holdt deres succesrige indtog i vores hverdag.

Læs historierne og find din genbrugsplads.