Genskaber værdifuld natur

Jungshoved Nor har været igennem et naturprojekt til glæde for orkidéer og andre sjældne planter.

Udover at genskabe ferske enge til glæde for orkidéer og andre sjældne planter forbedrer et netop afsluttet naturgenopretningsprojekt de landskabelige værdier i området. 

Hvis du har kørt på Jungshoved-landevejen for nyligt, har du måske bemærket at store maskiner har fældet træer og buske langs dæmningen over Jungshoved Nor/Vasebækken og engene øst for landevejen.

Formålet har været at rydde et eng-areal for opvækst af rødel og genskabe de tidligere ferske enge i området. Engene og deres værdifulde botanik har gennem en årrække været truet af opvækst af rødel. For at bevare så stor en del af biodiversiteten er der efterladt et større antal døde elletræer til glæde for insekter, flagermus og fugle.

Opvæksten har samtidig forhindret det frie udsyn over fjordlandskabet som en ældre landskabsfredning i området har til formål at beskytte. Derfor er indsatsen også med til at opfylde fredningens bestemmelserne i området.

Vanskeligt terræn – specielle maskiner

Naturgenopretning i vådområder kan være en vanskelig opgave. Derfor er der anvendt specialmaskiner, bl.a. en ombygget pistemaskine med et meget lavet marktryk og en udkørselsmaskine med bælter. Selvom maskinerne er store er de derfor skånsomme for arealerne.

Indsats i dialog med lodsejer og jægere

Indsatsen på engene er sket i tæt dialog med Oremandsgård Gods, der ejer arealerne, og jagtkonsortiet i området. Teknik- og Miljøudvalget har i foråret prioriteret projektet ud fra kommunens pulje til vand- og naturprojekter. Projektet er med til at implementere Vordingborg Kommunes Natura 2000-handleplan for området.

Græssende kreaturer

I løbet af 2018 vil der blive iværksat afgræsning med kødkvæg på engene. Kreaturerne skal være med til at holde opvækst nede og fremme spiring af engvegetationen. Håbet er, at arealerne over tid kan udvikle en ligeså stor artsrigdom som de ferske enge ved Ræveholms mose, der hører til de 3 artsrigeste eng-arealer i kommunen.

”Selvom der ikke er adgang til arealerne, kan de forbipasserende nu nyde udsigten over det unikke fjordlandskab og glæde sig over at den sårbare og sjældne natur i området har fået et tiltrængt løft”, fortæller Carsten Horup fra kommunens afdeling for Byg, Land og Miljø om projektet.