God erhvervsvenlighed i Vordingborg Kommune

Borgmester Knud Larsen er tilfreds med Kommunens placering i analyse om erhvervsvenlighed.

”Det er meget tilfredsstillende, at vi holder fast i den solide placering midt i feltet, og fortsat er placeret som den 9. bedste kommune i Region Sjælland. Ikke mindst når vi ved, at alle kommuner virkelig lægger kræfter i at forbedre sig på det her område. Det gør vi også i Vordingborg Kommune og derfor kan vi holde fast.

Sådan lyder det fra borgmester Knud Larsen ovenpå at Dansk Byggeris årlige analyse om kommunernes erhvervs- og byggevenlighed har placeret Vordingborg Kommune som nummer 51 i forhold til en plads som nummer 45 i 2015.

Pladserne fra nummer 18 til nummer 87 er ifølge analysen så tæt, at det er marginaler som afgør om en kommune rykker sig mange pladser frem eller tilbage. ”Det er et udtryk for den skarpe opmærksomhed, der er på det her område, ikke bare i Vordingborg men generelt i kommunerne,” siger Knud Larsen.

Analysen opgør i år sagsbehandlingstiderne som nettotider, hvilket betyder fra sagsbehandleren har modtaget alle relevante oplysninger i sagen, og eventuelle dispensationer og høringer er gennemført, til sagen er afgjort. Det er en ny måde, og derfor er det lidt vanskeligt at sammenligne med sidste år. Desuden er Vordingborg Kommune stadig ramt af lovliggørelsesprojektet, der afstedkom over 2000 ekstraordinære sager. Når de behandles, har det en naturlig afledt effekt på de almindelige ansøgninger.

”Vi scorer flot på en række parametre, men der er da også en række områder i undersøgelsen, hvor vi i dialog med virksomhederne stadig kan skabe forbedringer for bygge- og anlægsvirksomhederne. Det er vi allerede i gang med i forbindelse med udformningen af en kommende Erhvervs- og Arbejdsmarkedspolitik,” siger Knud Larsen.

En række af de andre parametre i undersøgelsen kan man ikke umiddelbart gøre det store ved, hvilket gør at det samlede resultat ikke nødvendigvis er specielt sigende i forhold til en kommunes erhvervsvenlighed. Det drejer sig blandt andet om erhvervsfrekvensen, befolkningsudviklingen, bnp pr indbygger mv.

”Vi har haft øget fokus på fagentrepriser, som hjælper de små håndværksvirksomheder i en udbudsproces – senest ved licitation af det nye borgercenter til 50 mio. kr. - og de næste 10 år frem er der desuden rigtig gode muligheder for vores bygge –og anlægsvirksomhederne ifm. store regionale anlægsbyggerier. Så vi ser analysen som et godt dialogværktøj, og har allerede møde med Dansk Byggeri sidst i denne måned. Det ser vi frem til,” siger Knud Larsen.

Også hos Vordingborg Erhverv arbejdes der målrettet for at styrke de lokale bygge- og anlægsvirksomheder, og her ser man frem til at fortsætte indsatsen.

”Vi har særligt fokus på at understøtte vores lokale bygge- og anlægsvirksomheder i deres arbejde med udbud. Det er vores ambition, at virksomhederne får del i så mange opgaver som muligt, og derfor støtter vi op med informationsmøder, kurser og uddannelse. Vi bidrager positivt til dialogen, senest i forbindelse med udbuddet af det nye Borgercenter, hvor samarbejdet mellem virksomheder, foreninger og kommunen resulterede i fagentrepriser, til fordel for vores lokale virksomheder. Det er det positive samarbejde vi ønsker fortsat at styrke.” siger direktør for Vordingborg Erhverv Susanne Kruse Sørensen.