GPS-opmåling af drikkevandsbrønde

Placeringen af private drikkevandsbrønde er nu blevet registreret.

Drikkevandsgruppen har i perioden december 2015 til februar 2016 udført tilsyn af private drikkevandsbrønde.

I denne periode har vi besøgt mere en 230 ejendomme og langt størstedelen har været tilfredse med vores besøg.

Der er udført tilsyn ved stort set alle drikkevandsbrønde i hele kommunen. Tilsynene er udført for at sikre, at kommunen ved, hvor på ejendommen drikkevandsbrønden er, og at der ikke kommer forureningskilder tæt på drikkevandsbrønden.

Den nye gps teknologi gør det muligt at kortlægge drikkevandsbrønden inden for 1,5 meter nøjagtighed. Dermed kan man få positionerne på drikkevandsbrønden ind i kommunes kortsystem med det samme. Den information kan bruges mange år frem.