Gratis babyrytmik til 0-1 årige

Nyt gratis tilbud skal knytte tættere bånd mellem forældre og børn via musik og bevægelse.

Efter at Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget har besluttet at bevilge 30.000 kr. fra Aktivitetspuljen, så vil forældre til 0-1 årige børn i Vordingborg Kommune nu få tilbud om, at deres baby gratis kan deltage i Babyrytmik. Foreløbig i sæsonen 2017/2018.

Det er Vordingborg Musikskole står for tilbuddet, som bliver en del af den såkaldte ”Kulturkuffert”. Musikskolen vil samarbejde med andre kommunale tilbud målrettet småbørn, fx Projekt Familie På Vej.

Formålet med babyrytmikken er, at forældre og børn knytter tættere bånd via musik og bevægelse. Forældre lærer at hjælpe deres børn med bl.a. at trille, kravle og gå i forbindelse med musik. Barnets sanser stimuleres af musik og oplever nærvær, tryghed og glæde ved at blive sunget for og danset med. Forældrene lærer både nye sange og sanglege og får genopfrisket de gamle.