Grønne smileyer til Vordingborg Rådhus

Efter forskellige forbedringer er Arbejdstilsynet nu tilfreds med indeklimaet på Vordingborg Rådhus.

Med grønne smileyer udstedt henholdsvis den 1. marts og den 7. juni har Arbejdstilsynet nu fastslået, at de indeklimaproblemer der var på Vordingborg Rådhus er blevet løst.

En grøn smiley gives til en virksomhed der har fået gennemgået sit væsentlige arbejdsmiljø, og Arbejdstilsynet har konstateret, at virksomheden ikke overtræder arbejdsmiljøreglerne, eller at virksomheden ikke længere har et udestående med Arbejdstilsynet.

Indeklimaproblemerne på rådhuset drejede sig om kulde og træk, for høj varme om sommeren, dårlig luft flere steder, støj samt ikke optimal ventilation.

Ved at investere 1,3 millioner kroner i blandt andet opsætning af varmetæpper, solafskærmning, tætning af vinduer, isolering, udluftning og ved at flytte et køleanlæg til rådhusets tag er de problemer, som Arbejdstilsynet tidligere har påpegede blevet løst.

”I en ældre bygning som Vordingborg Rådhus kan det næsten ikke undgås, at der opstår problemer med det fysiske arbejdsmiljø, og der har også været lidt offentlig debat om forholdene. Så nu er jeg glad for, at vi har fået løst de problemer, som Arbejdstilsynet påpegede, at vi havde.” siger kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune.