Grusbanden slår til på Sjælland

Vordingborg Kommune er med i samarbejde om bedre gydeforhold for havørreder.

Som en af de deltagende kommuner i Fishing Zealand er Vordingborg Kommune nu også med i samarbejdsprojektet Grusbanden.

Den Sjællandske Grusbande – der har fået sit navn fordi en stor del af arbejdet handler om at udlægge gydegrus - er et stort netværk af frivillige, der arbejder med at øge fiskebestandene i vandløbene, men medlemmerne skal blandt andet også arbejde med udsætning af ørreder, opfiskning af moderfisk til avlsarbejdet, plantning af træer og vandplanter og meget andet.

Initiativerne er med til at forbedre havørredbestandene og bidrager til at gøre fiskeriet efter havørred mere spændende og attraktivt. Flere vilde havørreder øger muligheden for at tiltrække lystfiskere fra ind- og udland, så indsatsen vil også kunne bidrage økonomisk til kystkommuner som Vordingborg.

Unikt samarbejde

Grusbanden er et samarbejdsprojekt mellem et netværk af frivillige lystfiskere, Danmarks Sportsfiskerforbund og Fishing Zealand, som lige nu består af 12 sjællandske kommuner. Det unikke samarbejde mellem kommunerne, turisterhvervet, Danmarks Sportsfiskerforbund og de frivillige, som er kernen i Fishing Zealand, betyder, at Grusbanden lige fra dag ét vil kunne gøre en forskel.

Sportsfiskerne udfører allerede i dag masser af gode projekter i vandløbene i samarbejde med kommuner og lodsejere, men i nogle områder mangler der hænder til at løfte opgaverne – og her kommer Grusbanden ind i billedet.

Meld dig ind i Grusbanden

Leder af Grusbanden er Rune Hylby, og hans opgave er – i samarbejde med en masse erfarne og kompetente personer fra foreningerne, engagerede frivillige samt kommunerne – at planlægge nye vandløbsprojekter på hele Sjælland, som medlemmerne i Grusbanden kan koble sig på, hvor og hvornår det passer dem.

Formanden for Vordingborg kommunes Teknink og Miljøudvalg og Fishing Zealands styregruppeThomas Chrisfort, hilser den nye grusbande velkommen. ”Den frivillige indsats er rigtig vigtig, fordi den bidrager væsenligt til forberinger af vores natur og fiskebestande ud over hvad kommunen ellers ville kunne løfte alene. Det frivillige arbejde i grusbanden kan samtidigt være med til at give det lokale ejerskab og forståelse, som er så vigtig for at hele Fishing Zealand projektet fortsat bliver en succes,” siger han.

Projektleder i Fishing Zealand, Gordon P. Henriksen glæder sig over, at Grusbanden nu er en realitet. ”Fishing Zealand er en organisation, der udvikler sig konstant og i højt tempo. På under tre år er vi gået fra 2 til 12 medlemskommuner, og med dette nye initiativ sætter vi endnu mere skub på vandløbsplejen, så vi kan bidrage til at sikre gode og sunde havørredbestande. Interesserede opfordres til at blive medlem af Grusbanden.

Du bidrager, når og hvor det passer dig. Læs mere om projektet og meld dig ind via Facebook-gruppen, ”Den Sjællandske Grusbande”.

Fakta

Den frivillige indsats

Der udføres mere end 100 restaureringsprojekter årligt af frivillige sportsfiskere og andre naturinteresserede, som dermed gør en vital forskel for de danske fiskebestande, vandmiljøet og lystfiskerne. De får støtte gennem blandt andet Fiskeplejen, som har afsat en årlig pulje på 10.5 mio. kr. til vandløbsrestaurering.

Fishing Zealand og værdien i lystfiskeri

Fødevareministeriets analyser fastslår, at lystfiskerturismen genererer en omsætning på næsten 3 mia kr. årligt. Og dette er kun den spæde begyndelse! Fishing Zealand arbejder på at udvikle bæredygtig lystfisketurisme på Sjælland og Øerne, så lokale erhverv og samfund kan opnå økonomisk merværdi, samtidig med at vandmiljøet og fiskebestandene tilgodeses.