Håndværkermøde den 26. november

Tilmelding til det årlige håndværkermøde er den 22. november.

Vordingborg Kommune afholder det årlige håndværkermøde for kommunens håndværksvirksomheder.

Mødet finder sted Mandag den 26. november kl. 16.30 – 19.00 på STARS, Algade 84 i Vordingborg.

Program

Kl. 16.30 Velkomst v/ Formand for Teknikudvalget, Michael Larsen

Kl. 16.40 Planer for kommende anlæg/Udbud v. Peter Tommerup

Kl. 17.20 Åben Skole v/Søren Kokholm

Kl. 17.40 Bygge og Miljø systemet – Erfaringer indtil nu – Tips and tricks– Peter Schaarup

Kl. 18.10 KFSG og STSG – Hvad kan din virksomhed bruge disse netværk til? v/Susanne Kruse Sørensen

Kl. 18.20 Afrunding v/ Formand for Erhvervsudvalget, Susan Thydal

Kl. 18.30 Sandwichs/øl, vand og netværk

Kl. 19.00 Tak for i dag.

Tilmelding skal ske til joka@vordingborg.dk senest fredag den 22. november.

Deltagelse i mødet er gratis.