Hærværk koster kommunen dyrt

Det koster kommunen dyrt at toiletter og affaldsspande i december blev udsat for hærværk.

Det var et trist syn, der mødte borgere og kommunens driftsmedarbejdere i dagene efter nytår, hvor flere af kommunens affaldsspande var sprængt i stykker af fyrværkeri. Bl.a. er to af de forholdsvis nye Big Belly i Stege ødelagt.

Ud over det triste syn affaldsspandene frembyder, er det også ærgerlige og unødvendige penge, der nu skal bruges til indkøb og montering af nye spande.

Formanden for kommunens Teknik- og Miljøudvalg Thomas Christfort siger: ”Det er vores alle sammens skattekroner, der nu skal dække udgifterne til indkøb og opsætning af nyt inventar. Penge vi kunne have brugt til noget fornuftigt, hvis ikke nogle personer havde moret sig med at ødelægge affaldsspandene”.

Udgifterne alene til indkøb af to nye intelligente affaldsspande af typen af Big Belly, beløber sig til over 70.000,- kr.

Hærværket er meldt til politiet. Vordingborg Kommune og politiet hører meget gerne fra eventuelle vidner til hærværket.

Specielt i Stege har der det seneste år været en stigning i hærværk. Ud over de sprængte affaldspande har toiletterne ved biografen og ved havnen været udsat for hærværk.

I Præstø oplever borgerne og kommunens driftsmedarbejdere ligeledes, at ventesalen og det tilhørende toilet til stadighed udsættes for hærværk. I Præstø har kommunen bedt handelsstandsforeningen om hjælp til en løsning på problemet.

Sidste år brugte kommunen over 150.000,- kr. til udbedring af hærværk på de offentlige toiletter. En stor del af udgifterne gik til en total renovering af toilettet ved havnen i Stege, hvor toilettet var ødelagt efter en påsat brand.

Selvom Vordingborg Kommune forsøger at sikre affaldsspandene ved at låse for indkastet og indføre sms-låse på udvalgte toiletter, er der stadig nogle som ødelægger vores fælles værdier. Senest har de mest udsatte toiletter været lukkede henover julen og nytåret.

Det er beklageligt, at nogle få personers ødelæggende adfærd skal påvirke de mange, der ikke kan benytte de offentlige toiletter når de er lukkede eller ødelagte.

Vordingborg Kommune håber, at borgere og besøgende vil være med til at sikre de fælles værdier, så vi forhåbentlig ikke oplever hærværk, som er til gene for os alle sammen.