Handleplan for inklusion

Handleplan udarbejdet på baggrund af 0-18-årsudvalgets anbefaling.

På baggrund af 0-18-årsudvalgets anbefaling til områderne inklusion, specialtilbud og visitation, har en arbejdsgruppe med repræsentanter fra administrationen, dagtilbud og skoler udarbejdet en handleplan for inklusion.

Formålet med handleplanen er at indføre et fælles sprog omkring kvalitet, formål og målsætninger for inklusion i dagtilbud og skoler i Vordingborg Kommune.

Handleplanen beskriver kommunens overordnede tilgang til inklusionsbegrebet og indeholder afsnit omkring ledelse, læringsmiljøer og samarbejde med forældre.

Hensigten er, at dagtilbud og skoler arbejder videre med implementering af inklusionshandleplanen i forhold til eget personale, børn og forældre.

Dagtilbud og skoler vil følge op på inklusion blandt andet gennem pædagogiske læreplaner i dagtilbud og lokale udviklingsplaner i skolerne, som løbende vil blive forelagt udvalget.

Udvalget for Børn, Unge og Familie har på mødet d. 6. februar valgt at sende handleplanen i høring hos relevante parter. Efter høring vil resultatet blive fremlagt i udvalget for endelig godkendelse i april.