Hjælp med at redde liv

Vordingborg Kommune opfordrer alle til at melde sig som førstehjælper i "Danmark Redder Liv".

Hvert år rammes omkring 60 mennesker i Vordingborg Kommune af et hjertestop. Cirka 12-14 procent af dem overlever. Muligheden for at overleve et hjertestop reduceres med 10 procent, for hvert minut der går, inden der ydes livreddende førstejælp. Vordingborg Kommune går derfor nu forrest i et nyt projekt ”Danmark Redder Liv”. Initiativet giver borgere med et førstehjælpsbevis mulighed for at blive tilkaldt til at yde førstehjælp ved hjertestop via en helt ny app, som er koblet direkte op på 112-vagtcentralen.

Vordingborg Kommunes borgmester Mikael Smed håber, at rigtig mange borgere og medarbejdere i kommunen vil melde sig til ordningen, hvis de har et gyldigt førstehjælpsbevis eller melde sig til et af de gratis førstehjælpskurser, som nu bliver udbudt. ”Vi er klar til at gøre, alt hvad vi kan for at skaffe flere førstehjælpere. Derfor sætter vi nu en masse initiativer i gang, så vi sammen kan redde flere menneskeliv hvert år” fortæller Mikael Smed og opfordrer samtidig alle interesserede til at gå ind på hjemmesiden www.redderliv.dk og melde sig til projektet.

Vordingborg Kommunes deltagelse i ”Danmark Redder Liv” blev markeret onsdag den 22. august med et arrangement på Algade i Vordingborg, hvor regionrådsformand Heino Knudsen og borgmester Mikael Smed sammen med Dansk Folkehjælp og FirstAED viste, hvordan man bliver tilkaldt via app’en og hurtigt kan yde livreddende førstehjælp. Arrangementet havde også deltagelse af Bent Olsen, som i 2017 blev ramt af hjertestop ved Vordingborg Nordhavn men lykkeligvis reddet af flere lokale borgere, hvoraf to af dem også deltog i arrangementet.

Den nye app fungerer på den måde, at der tilkaldes tre førstehjælpere til hjertestoppet, så snart 112-vagtcentralen modtager et alarmopkald. Via GPS’en i førstehjælpernes telefon bliver de tre nærmeste førstehjælpere tilkaldt og får tildelt forskellige roller. To af førstehjælperne sendes hen til hændelsesstedet for at starte på hjertelungeredning, mens en anden førstehjælper guides hen til den nærmeste hjertestarter. På den måde kan man meget hurtigt få påbegyndt den livreddende førstehjælp indtil ambulancen dukker op.

Initiativet ”Danmark Redder Liv” er opstået gennem et samarbejde mellem Region Syddanmark, Region Sjælland, First AED og Dansk Folkehjælp og er ment som et supplement til de akuthjælperordninger, som allerede er etableret ude i kommunerne. Erfaringer fra et forsøgsprojekt på Langeland har vist, at et stærkt førstehjælpernetværk kan halvere den tid, der går, fra en person får hjertestop til livreddende førstehjælp påbegyndes. Forsøget med app’en på Langeland har betydet, at overlevelesprocentet på hjertestop her er kommet helt op på 40%.