Hjælp os med at gøre trafikken mere sikker

Kontakt dit lokalråd, hvis du kender til steder der bør forbedres trafikalt.

Vordingborg Kommune er i samarbejde med Via Trafik Rådgivning i gang med at opdatere kommunens trafiksikkerhedsplan som udløb i 2016.

Ved udarbejdelse af den udløbne plan, havde kommunen god erfaring med at trække på lokalviden fra kommunens lokalråd. Derfor har kommunen igen sendt breve til alle lokalrådene for at høre, om der er nogle konkrete trafiksikkerhedsinitiativer, som der arbejdes med i lokalrådene.

I den anledning vil kommunen opfordre alle til at kontakte deres lokalråd, hvis de f.eks. har viden om farlige krydsningspunkter for de bløde trafikanter, strækninger hvor der køres for stærkt eller andre trafiksikkerhedsmæssige udfordringer i dagligdagen.

Det er som udgangspunkt ikke planlagt at der skal afholdes nogen borgermøder, men kommunen vil gerne arbejde for en god og løbende dialog med lokalrådene. I brevet til lokalrådene er der fastsat en frist til at komme med idéer mv. til den 10. september 2018.

Du kan finde kontaktoplysninger til dit lokalråd på kommunens hjemmeside

http://vordingborg.dk/politik/borgerdeltagelse/