Hjælpende hånd til kunstgræsbaner

Udvalg ønsker afsatte penge frigivet allerede i år.

Idrætsforeninger og borgere i Præstø og Stege arbejder for tiden hårdt på at søge om penge hos forskellige fonde til kunstgræsbaner i de to byer. Nu giver Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid arbejdet en håndsrækning.

Den tidligere kommunalbestyrelse satte penge af til kunstgræsbaner i 2019 og det er de penge, udvalget ønsker at frigive allerede nu, så pengene kan komme ud at arbejde og hjælpe til i arbejdet med at søge fonde.

På baggrund af forslag fra de tre socialdemokratiske medlemmer besluttede Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid, at sende sagen videre til Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati for at få frigivet 2,5 million kroner til formålet.

”I vores valgkamp lovede vi at sætte gang i udviklingen af hele vores kommune og skabe rammer der lever op til vores vision. Vi ønsker at skabe gode og attraktive fritidsmuligheder for både borgere og tilflyttere, siger Borgmester Mikael Smed.

Med de nuværende penge, tilskud fra DBU og lokale indsamlinger mangler der stadig omkring 3,7 millioner kroner inden projektet er fuldt finansieret. Derfor er det vigtigt, at de lokale kræfter fortsætter arbejdet med at søge fonde.

Samtidig bliver der åbnet mulighed for, at der kan findes ekstra støtte til kunstgræsbaner i forbindelse med budgetforhandlingerne. Blandt andet med baggrund i den 4-årige arbejdsplan som Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid netop har udsendt.

”Vi håber selvfølgelig at der vil være bred politisk opbakning til at tage et økonomisk ansvar for udviklingen af vores idrætsanlæg. Vi tror på at moderne idrætsfaciliteter vil styrke tiltrækningskraften og derved vores bosætning og virksomheder”, siger formand for Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid Thorbjørn Kolbo.

Der har igennem hele sagen været en positiv og konstruktiv dialog med fodboldklubberne, der gør at anlæg af kunstgræsbaner i Præstø og Stege nu er tættere på en realisering. Både Mikael Smed og Thorbjørn Kolbo har stor ros til fodboldklubbernes engagement og arbejdsomhed.